Quy chế sử dụng Ironfire

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Giải thích từ ngữ:

 1. “Quy Chế Sử Dụng” là Quy Chế này, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm theo quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và trách nhiệm của Người Sử Dụng đối với việc sử Dịch Vụ cho Ironfire cung cấp.
 2. “Tài khoản Ironfire” là tài khoản do Người Sử Dụng đăng ký, quản lý và duy trì để sử dụng các Dịch Vụ do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung ứng.
 3. “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ” hoặc “Ironfire” là Công Ty Cổ Phần Ironfire, là một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 4. “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức có Tài Khoản Ironfire và sử dụng Hệ Thống để sử dụng sản phẩm.
 5. “Hệ Thống” là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng.
 6. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, địa chỉ (thường trú hoặc tạm trú), địa chỉ hộp thư điện tử (Email); số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn, tên đăng nhập và mã pin để đăng nhập Hệ Thống.
 7. “Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày không phải là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, nghỉ bù theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 8. “Mã số tài khoản” là mã số tương ứng với mỗi tên đăng nhập cho tài khoản. Mã số này dùng để giúp Người Sử Dụng đảm bảo không bị lộ tên đăng nhập khi thực hiện các giao dịch mua IXu. Khi giao dịch mua IXu Người Sử Dụng có thể cung cấp mã số tài khoản thay vì sử dụng tên đăng nhập.
 9. “OTP” One Time Password - là mật khẩu dùng một lần. OTP Mobile là ứng dụng tạo mật khẩu dùng một lần do Ironfire phát triển nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra khi đăng nhập tài khoản Ironfire.
 10. “Tài khoản liên kết” là việc dùng tài khoản của Yahoo, Google và Facebook để đăng nhập vào tài khoản Ironfire.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản Ironfire

 1. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản Ironfire, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản Ironfire.
 2. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng Ironfire này, Người Sử Dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Ironfire khi sử dụng sản phẩm của Ironfire được đăng tải công khai trên website sản phẩm của Ironfire.
 3. Người Sử Dụng không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 4. Khi sử dụng sản phẩm của Ironfire, Người Sử Dụng phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

Điều 3: Các hành vi cấm.

 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
 2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 4. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 6. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 8. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 9. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của Ironfire.
 10. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 11. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 12. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản Ironfire bằng tiền thật hoặc hiện kim.
 13. Khi giao tiếp với người chơi khác, Người Sử Dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.
 14. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc....).
 15. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của Ironfire hoặc Ironfire dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 16. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới Người Sử Dụng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của Ironfire mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Ironfire.
 17. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 18. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của Ironfire dưới mọi hình thức.